Động cơ vô cấp 100w ~75kw tỉ số truyền: 250:1 ~ 1800:1 Động cơ vô cấp 100w ~75kw tỉ số truyền: 250:1 ~ 1800:1 34527 4.9 3890 Động cơ vô cấp 100w ~75kw tỉ số truyền: 250:1 ~ 1800:1 Động cơ vô cấp 100w ~75kw tỉ số truyền: 250:1 ~ 1800:1 Động cơ vô cấp 100w ~75kw tỉ số truyền: 250:1 ~ 1800:1
DOLIN Động cơ vô cấp 100w ~75kw tỉ số truyền: 250:1 ~ 1800:1
JWB Động cơ vô cấp 100w ~75kw tỉ số truyền: 250:1 ~ 1800:1 Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55" /> Động cơ vô cấp 100w ~75kw tỉ số truyền: 250:1 ~ 1800:1 4.9 3890
34527 Động cơ vô cấp 100w ~75kw tỉ số truyền: 250:1 ~ 1800:1 Động cơ vô cấp 100w ~75kw tỉ số truyền: 250:1 ~ 1800:1 Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
$$$ 02873099639 Ho Chi Minh, Vietnam
4.9 3890 4.9 3890 "Động cơ vô cấp 100w ~75kw tỉ số truyền: 250:1 ~ 1800:1" 4.9 3890DOLIN DOLIN 05-01-2017 01:47:44 PM 4.9 3890 4.9 3890 " "Động cơ vô cấp 100w ~75kw tỉ số truyền: 250:1 ~ 1800:1" DOLIN 4.9 3890 Động cơ vô cấp 100w ~75kw tỉ số truyền: 250:1 ~ 1800:1 4.9 3890 4.9 3890
100,00 USD 05-01-2017 01:47:44 PM InStock
Động cơ vô cấp 100w ~75kw tỉ số truyền: 250:1 ~ 1800:1

Động cơ vô cấp 100w ~75kw tỉ số truyền: 250:1 ~ 1800:1


 • 05-01-2017 01:47:44 PM
  Lượt xem: 34527
 • Mã sản phẩm: JWB
 • Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
  Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55

 • Thương hiệu DOLIN

Số lượng

Số lượng: 1100 Bộ
Catalogues
 
catalogues
 
moden

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật